Magazine Logo

Participatie van ouderen in lokaal beleid

Dominique Verté, Emily Verté, Liesbeth De Donder, Nico De Witte, Sarah Dury, An-Sofie Smetcoren en Tine Buffel

Geron

Het aandeel ouderen ten opzichte van de totale bevolking neemt toe. Samen met een toename van de diversiteit zal deze vergrijzing in de komende decennia ongetwijfeld enkele diepgaande veranderingen in de samenleving tot gevolg hebben. Deze ontwikkelingen nopen ons om stil te staan bij zowel de positie als de rol die ouderen in onze samenleving kunnen of willen spelen. Bovendien blijkt in onze representatiedemocratieën de nood aan nieuwe en vooral vernieuwende vormen van politieke participatie. Het succes van bijvoorbeeld een experiment als de G-1000 in België toont aan dat er vraag is naar nieuwe vormen van burgerparticipatie, die gebaseerd zijn op zeer gerichte en actieve betrokkenheid op het politieke bestel. Burgers zien zich steeds vaker als actieve participanten in beleidsvoering en zoeken nieuwe wegen om dit verlangen te realiseren. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website