Magazine Logo

Redactioneel - Lokaal ouderenbeleid

Max de Coole, Inge Klück & Els Messelis

Geron

Jos van der Lans constateert in een essay in de Groene Amsterdammer (28 maart 2013) dat we te maken hebben met de grootste decentralisatiebeweging uit de Nederlandse geschiedenis, en tevens dat deze beweging van staat naar stad (gemeente) overal gaande is in de westerse wereld. Van der Lans ziet de logica van deze beweging in en hij ziet kansen voor bestuurders, politici en burgers om juist op lokaal niveau tot een constructief antwoord te komen op problemen die zich aandienen. In dit Gerönnummer werken we dit uit voor het lokale ouderenbeleid in met name Nederland en België. In Nederland is onder ouderen grote onvrede over de landelijke politiek. Dat blijkt wel uit de aanhang die de partij 50PLUS heeft, deels virtueel maar ook met een groeiend ledental. Uit de kwartaalberichten van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt bovendien dat ouderen in Nederland bezorgder zijn over de economie dan jongeren. Hetzelfde geldt voor hun eigen financiële positie. Volgens René Schalk, in zijn openingsbijdrage in dit Gerön nummer, is in Nederland het 'psychologisch contract' tussen overheid en ouderen geschonden en moeten verwachtingen over en weer opnieuw worden geëxpliciteerd en (min of meer stilzwijgend) opnieuw worden afgestemd. Dominique Verté et al bepleit in deze Gerön politieke participatie van ouderen, in de ruime zin van 'meewerken aan de constructie van de samenleving'. In ieder geval is er voor lokaal ouderenbeleid een grote toekomst weggelegd, zou je zo denken. Maar zo eenvoudig ligt dat niet. Want doelgroepenbeleid is uit in Nederland, en eigenlijk ook in België, en integraal of inclusief beleid is in. Eén ding is zeker: de burger wil meer invloed op het beleid en dat geldt ook voor ouderen. Dus lijkt inderdaad participatie het antwoord te zijn. Vandaar dat er in dit themanummer van Gerön een aantal verkennende artikelen zijn opgenomen rond dit cruciale begrip. Tussen Nederland en België - preciezer Vlaanderen - zijn er opvallende verschillen op dit punt, zo blijkt, vooral in de rol die ouderen spelen in het gemeentelijk beleid en de manier waarop inzicht in de wensen van ouderen wordt verkregen, al dan niet via vormen van actie-onderzoek. Er valt hier van elkaar te leren. Max de Coole, Inge Klück & Els Messelis Redactie Geron Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website