Magazine Logo

Demotie: hét HR-instrument van de toekomst?

Tanja Verheyen

Geron

Demotie - een functieverlaging - is, net als promotie of laterale carrièrewendingen een HR-instrument. Werkgevers kunnen het bijvoorbeeld gebruiken om hun oudere werknemers langer aan het werk te houden. Immers werken tegen een hoge werkdruk, met zeer veel stress of in een job met zware fysieke arbeid tot de pensioenleeftijd is erg zwaar en in sommige gevallen zelfs niet realistisch. Demotie kan dan een goede oplossing zijn wanneer er nog een paar 'struikelblokjes' opgelost kunnen worden. Laten we eerst even duidelijkheid scheppen: je bent, volgens bepaalde wetenschappelijke literatuur, 'oud' vanaf 45 jaar. De tewerkstellingsgraad van 45-plussers in sommige Europese landen is zeer laag. Willen we, in een snel verouderende samenleving, de sociale zekerheid veilig stellen dan zullen we allemaal langer moeten werken. Om oudere werknemers langer aan de slag te houden, heeft de Belgische regering bedrijven met meer dan 20 werknemers verplicht een werkgelegenheidsplan voor hun 45-plussers op te stellen en uit te voeren. Eén van de voorgestelde maatregelen in dit plan is "de mogelijkheden om via interne mutatie een functie te verwerven die is aangepast aan de evolutie van de mogelijkheden en de competenties van de werknemer" (cao 104, artikel 5, 4de item, van 27/6/2012). Hiermee suggereert het plan onder andere een demotie. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website