Magazine Logo

En als er iets is, kun je opa en oma bellen - Over grootouders als buffers

Sonja van Dijk

Ouderschapskennis

Ouderbegeleiders hebben in hun werk niet alleen met ouders, maar direct of indirect ook met grootouders te maken. Naar schatting de helft van de ouders in de hulpverlening krijgt steun van grootouders bij de opvoeding van hun kind(eren), de andere helft niet. Op grond van het theoretisch concept van Alice van der Pas over bufferprocessen bij het opvoeden, wordt onderzocht op welke wijze grootouders daar al of niet deel van uitmaken en hoe ouderbegeleiders daarbij activerend te werk kunnen gaan. De auteur pleit voor meer achtergrondkennis over grootouders bij ouderbegeleiders. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website