Magazine Logo

Grootouders en hulpverleners in de jeugdzorg

James W. Gladstone & Ralph A. Brown

Ouderschapskennis

Het doel van deze studie is het onderzoeken van de omstandigheden waaronder grootouders en jeugdhulpverleners met elkaar te maken krijgen en welke factoren bijdragen aan een positieve werkrelatie. Daartoe werden gegevens verzameld van 63 grootouders, wier kleinkind hulp van een instelling voor jeugdhulpverlening kreeg en van 21 maatschappelijk werkers van die instellingen. Grootouders en maatschappelijk werkers bleken met elkaar in contact te komen in vijf verschillende situaties. Factoren die volgens grootouders bijdragen aan een positieve werkrelatie zijn onder anderen, het krijgen van emotionele en materiële steun, advies, hulpverlening en informatie en de overtuiging dat de werker competent is. De hulpverleners noemden als belangrijke factoren in dit verband onder anderen de zorgzaamheid van grootouders voor hun kleinkind, en het tonen van respect en meegaandheid bij de hulpverlening. Relaties tussen grootouders en maatschappelijk werkers kunnen worden beschouwd als een uitwisseling van hulp- en steunbronnen. Die uitwisseling kan echter niet los gezien worden van het begrip 'macht'. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website