Magazine Logo

Grootouders van nu

Ali de Regt

Ouderschapskennis

Welke plaats hebben grootouders in het hedendaagse familieleven? In de loop van de twintigste eeuw leek de rol van grootouders steeds marginaler te worden. Maar de laatste decennia blijkt dat de bijdrage van grootouders aan de zorg voor kleinkinderen langzamerhand een onmisbaar onderdeel van het gezinsleven van hun kinderen wordt en dat grootouders zelf de omgang met en zorg voor hun kleinkinderen als een belangrijke en plezierige vorm van vrijetijdsbesteding zijn gaan zien. Dit artikel beschrijft vanuit gezinssociologisch perspectief hoe, in samenhang met bredere maatschappelijke ontwikkelingen, de positie van grootouders in de afgelopen eeuw veranderde. De nadruk ligt op de recente periode, waarin het grootouderschap een nieuw aanzien en een andere vorm kreeg. Met name wordt ingegaan op de moderne grootouderrol die zowel grootouders als hun kinderen confronteert met andere eisen en nieuwe dilemma's. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website