Magazine Logo

De grens tussen ‘gek’ en ‘niet-gek’ - Foucault en Kuhn in een forensisch psychiatrisch kader geplaatst

Swanny Kremer, Lotte Koning en Hein Bokern

Waardenwerk

Medewerkers in de forensische psychiatrie dragen een grote verantwoordelijkheid voor (tbs)patiënten, medewerkers onderling, en de samenleving. Dit brengt met zich mee dat het belangrijk is om goed na te denken: Doen we het juiste en doen we het goede? Maar wat juist en goed is, wordt mede bepaald door het denkkader, door onderliggende epistèmen, zoals filosoof Michel Foucault dit noemt, of paradigma's in wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn's woorden. Denkkaders zijn van invloed op onze kijk op autonomie. Autonomie in de forensische psychiatrie is een belangrijk onderwerp. In dit artikel wordt, aan de hand van de casus 'Manuel' onderzocht hoeveel eigenheid, of 'gekte', iemand mag hebben in de forensische psychiatrie, in relatie tot de hoeveelheid autonomie. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website