Magazine Logo

Goed verzorgd, maar slecht gehoord

Anita Slagter

Waardenwerk

In mijn dagelijkse praktijk ben ik betrokken bij de vraagstukken over het verlenen van goede zorg aan zorgvragers die wonen in een instelling. Vragen gaan veelal over de moeite die het kost om hier de condities voor goede zorg te organiseren. Als veranderkundige werk ik veel samen met zorgverleners en zorginstellingen en in gesprekken signaleer ik bij individuele zorgverleners de wens om van betekenis te zijn voor de ander. Op organisatieniveau lees ik in de visiedocumenten ook het streven om de zorgvragers in hun geheel als mens te blijven zien. Vrijwel alle zorgorganisaties hebben in hun visie staan dat ieder mens uniek is en dat ze er naar streven dat hun cliënten regie kunnen voeren over het eigen leven. Dit zijn geen vanzelfsprekendheden in de zorg. Want in de praktijk gaat het er anders aan toe. Ik zie zorgvragers die ondanks een goede verzorging, volgens vastgestelde protocollen in gecertificeerde instellingen en door gekwalificeerde zorgverleners nauwelijks gehoord of gezien worden in hun lijden. Ik spreek zorgverleners die ondanks hun goede bedoelingen niet er niet toe komen om de mensen die van hun zorg afhankelijk zijn nabij te zijn. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website