Magazine Logo

Ten Geleide - Amartya Sen, Martha Nussbaum

Caroline Suransky

Waardenwerk

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Universiteit voor Humanistiek aanvaardde Professor Amartya Sen op 29 januari 2014 een eredoctoraat in de Humanistiek, een goede aanleiding voor het tijdschrift Waardenwerk om aandacht te schenken aan Sen's gedachtegoed. In dit nummer zijn daartoe vier bijdragen opgenomen. De eerste bijdrage is een korte inleiding op zijn werk op het gebied van rechtvaardigheid waarbij ook geciteerd wordt uit de laudatio die uitgesproken is bij de uitreiking van de eretitel in de Humanistiek. Sen is een internationaal invloedrijke econoom en filosoof die vooral bekend werd door zijn werk over economische en ethische aspecten van armoede. Hiervoor ontving hij in 1998 de Nobelprijs voor de Economie. Rechtvaardigheid en vrijheid zijn kernbegrippen voor Sen, die hij nadrukkelijk verbindt met economische ongelijkheid. Sen benadrukt het belang van maatschappelijk debat en toont zich daarbij optimistisch als het gaat om de 'redelijkheid' van mensen en hun bereidheid tot dialoog, zelf in moeilijke en conflictueuze omstandigheden. Sen hecht veel waarde aan culturele diversiteit in een mondiale dialoog over rechtvaardigheid, en laat zich daarbij inspireren door diverse morele - levensbeschouwelijke - en spirituele tradities. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website