Magazine Logo

Ook de organisatie oudervriendelijk!

Ineke Huibregtsen

Ouderschapskennis

ls maatschappelijk werker heb ik veel gewerkt met ouders, In die jaren heb ik me verdiept in ouderschap en ouderbegeleiding, Met als doel dat ik het goede gesprek kon voeren en ouders kon ondersteunen in hun ouderschap, Mijn focus lag dus op het vergroten van mijn eigen deskundigheid, Tegelijkertijd merkte ik ook dat de manier waarop de organisatie werkte grote invloed had op de kwaliteit van de ondersteuning van ouders: lange doorlooptijden, het veroordelen van gedrag van ouders, onvriendelijk taakgebruik in dossiers ... de lijst is lang, Mijn invloed op die aspecten was beperkt en dat was één van de redenen waarom ik solliciteerde naar leidinggevende posities, Nu ik directeur ben van een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking heb ik de kans én de verantwoordelijkheid deze organisatie van beneden naar boven oudervriendelijk te maken, De tijd helpt daarbij: de zorg en zorgorganisaties zijn op meerdere manieren in transitie, In dit artikel doe ik daarvan kort verslag, De inhoud is ook besproken tijdens een van de deelsessies van het Congres Ouderschapskennis 2015, Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website