Magazine Logo

OpvoedParty

Katrien Laane

Ouderschapskennis

Begin jaren negentig was ik werkzaam als pedagoog en preventiefunctionaris in wat toen nog een achterstandswijk heette. Ik vertoefde veelvuldig in buurthuizen, peuterspeelzalen en ik bezocht speel-inloopochtenden omdat ik daar mijn doelgroep vond: ouders, liefst van allochtone afkomst, met kinderen van o tot 18 jaar. Mijn missie: opvoedingsondersteuning op maat bieden, bij voorkeur aan moeilijk bereikbare groepen ouders en opvoeders. En niet onbelangrijk: uit iedere opvoeder het mooiste naar boven halen. Opvoedingsondersteuning was nog geen vak, laat staan een opleiding. Maar ik geloofde erin, en doe dat nog steeds. Ouders ontdekten dat ze voor opvoedadviezen bij mij terecht konden. Ik kreeg het vertrouwen van de doelgroep. Bovendien werden alle ouders weer in hun kracht gezet als opvoeders, ondanks de soms beroerde omstandigheden (financieel, sociaal-emotioneel, psychiatrisch} waarin zij verkeerden. Iedereen heeft immers opvoedkwaliteiten en unieke en waardevolle kennis over zijn eigen kind. Later werd deze aanpak bekend als ‘empowerment’ van ouders. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website