Magazine Logo

Ouderschap bij ziekte en (mantel)zorg

Els Jonker

Ouderschapskennis

Over het opgroeien met ziekte en zorg wordt allengs meer gepubliceerd. Ouderschap in geval van ziekte en zorg blijft daarin echter nog vrijwel onontgonnen terrein. Tijdens het Congres Ouderschapskennis keek ik terug op het leven van mijn zieke moeder en de metapositie als buffer voor het ouderschap van mijn vader en moeder. In dit artikel illustreer ik die voordracht met herinneringen en citaten. En ik geef voorbeelden vanuit mijn praktijk als jeugdarts over hoe ik als professional die metapositie probeer te versterken en welke belemmeringen daarbij kunnen optreden. ‘Alleen als je als professional open met ouders uitwisselt over de stand van zaken op de ouderlijke werkvloer, kun je hen helpen de metapositie in te nemen, kun je meedenken over oplossingen en over het versterken van de andere buffers.’ Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website