Magazine Logo

Werk met ouders — al honderd jaar 'a very touchy topic’

Alice van der Pas

Ouderschapskennis

De gesprekken die Sigmund Freud een eeuw geleden voerde met de vader van kleine Hans — niet met zijn moeder — vormden de eerste geboekstaafde kinderanalyse, zeggen analytici. Het was de eerste ouderbegeleiding, zeggen ouderbegeleiders. Volgens Kerry en Jack Novick, beide psychoanalytici, luidden die gesprekken echter vooral een lange stilte in op het gebied van methodisch werk met ouders. In de inleiding bij hun kleine handboek Working with parents makes therapy work1 schetsen zij de geschiedenis van ouderbegeleiding en analyseren zij de mechanismen achter die lange stilte. Zij doen dit vanuit de gezichtshoek van psychoanalytische kinderpsychotherapeuten, en zijn niet bekend met parallelle ontwikkelingen, zoals de Child Guidance Movement die rond 1920 de bakermat werd van de ouderbegeleiding in de USA en in Nederland. Ook niet met de ideeën van Mary Richmond, die in 1917 met haar boek Social Diagnosis richtlijnen uitstippelde voor hulpverlening aan probleemgezinnen2. Voor maatschappelijk werkers ziet de geschiedenis van ouderbegeleiding er dus anders uit, maar de mechanismen die Novick en Novick signaleren en de theoretische achtergronden die ze beschrijven zijn overal te bespeuren waar met ouders gewerkt wordt — van pleegzorg en kinderbescherming tot in de meest geavanceerde kinderpsychiatrische behandelinstituten toe. Daarom hieronder een samenvatting van de historische inleiding bij het boek: Parent work — introduction and history3. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website