Magazine Logo

Casework — onbeperkt houdbaar?

Hanneke Miley

Ouderschapskennis

Hilary Searing (2003). The continuing relevance of casework ideas to long-term child protection work. Child and Family Social Work 2003, 8, pp 311-320. Social casework. Wie kent het nog? Of behoort u, net als deze recensent, tot de generatie maatschappelijk werkers die ermee is groot gebracht op de sociale academie? Vanaf de jaren vijftig — en in de Verenigde Staten al enkele decennia eerder — was social casework immers dé centrale methodiek. De hoofdthema’s daarvan waren goede samenwerking met de cliënt en het bejegenen van elk mens als een persoon met individuele behoeftes — óók ouders en kinderen, en óók bij gedwongen hulpverlening en wanneer toezien op de veiligheid van een kind geboden is. Social casework als kernmethodiek is verdwenen. Terugkijkend op dertig jaarpraktijk beschrijft Hilary Searing echter hoezeer het casework haar werk heeft gevormd, en betoogt ze dat het ook nu nog steeds goed dienst kan doen in de kinderbescherming. Zij doet dit aan de hand van twee gevalsbeschrijvingen. De onbevredigende afloop van beide gevallen wijt Searing aan de vele beperkingen die nu aan hulpverleners worden opgelegd en aan het voortbestaan van armoede en ongelijkheid. Hoe terecht deze observaties ook moge zijn, ze schieten te kort als verklaring voor magere kinderbescherming. Searings praktijkvoorbeelden van werk met ouders gaan uit van een gedateerde opvatting van opvoedproblemen. Enerzijds zouden die direct gerelateerd zijn aan eigen problemen van ouders — anderzijds wordt onvoldoende rekening gehouden met reële beperkingen van ouders of met de risico’s van bijvoorbeeld sociaal isolement. Meer kennis van ouderschap zou alle betrokkenen in beide voorbeelden betere kansen hebben geboden. Die kennis is onmisbaar om in te schatten of ouders hun situatie aankunnen, en of uithuisplaatsing, dan wel andere hulp, geïndiceerd is. Social casework zoals Searing het toepast heeft misschien zijn houdbaarheidsdatum overschreden, maar de methodiek is weer springlevend wanneer nieuwe inzichten erin worden opgenomen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website