Magazine Logo

Een gezinscontract voor ouders

Jeanne Luijten

Ouderschapskennis

Barry Carpenter (ed.) (2002). Families in Context; emerging trends in family support and early intervention. London: David Fulton Publishers Ltd. (ISBN 1-85346-489-9) 190 pp. £ 20,99. Een moeder vertelde over een lezing van ene Barry Carpenter: ‘Eindelijk een stem waarin de belangen van ouders doorklinkt en die recht doet aan ouders!’ Murw van de talloze ruzies met het internaat waar haar gehandicapte dochter verbleef, was zij al lang geleden overgegaan tot de strategie van vermijding. Toen ik hoorde dat Carpenter hddr weer hoop wist te geven - ondanks het vooruitzicht van levenslang onderhandelen met eindeloze reeksen professionals - wilde ik daar meer van weten. Ruim twintig jaar ben ik getuige geweest van grote en kleine ruzies tussen ouders en instellingen. Ik heb ze ook zelf ondervonden. ‘De navelstreng doorsnijden, heette het vroeger: ouders moesten zich liefst nergens mee bemoeien, en om te beginnen was contact tussen ouder en kind gedurende de eerste zes weken na opname verboden. Maar het omgekeerde komt ook voor: ouders die groepsleiding tot wanhoop drijven door zich voortdurend overal mee te bemoeien. De verhouding ouders-zorginstelling is een lastige, en waar de macht ligt, hoef ik u niet uit te leggen. Carpenter - o.a. directeur van het centrum voor Study of Special Education in Oxford - bundelt in dit boek artikelen van verschillende auteurs over onderzoek en ervaringen in het werk met families1 van kinderen met handicaps. De visie dat ‘familie’ het hart vormt van effectieve zorg en behandeling is de rode draad die ze verbindt. Hoe de praktijk zich moet ontwikkelen: van service centered naar family centered - rekening houdend met de culturele achtergrond van het gezin - het wordt overtuigend uit de doeken gedaan. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website