Magazine Logo

Afbreken van de zwangerschap van een kind met een aandoening: de moeilijke keuze en de langdurige gevolgen

Dymphie van Berkel

Ouderschapskennis

Marijke Korenromp (2006). Parental adaptation to termination of pregnancy for fetal anomalies. Dissertatie Universiteit Utrecht. ISBN 978-90-9020734-6 De mogelijkheden om reeds vóór de geboorte onderzoek te laten verrichten naar de gezondheid van een kind zijn de afgelopen dertig jaar in Nederland sterk uitgebreid. Als direct gevolg hiervan is ook het aantal moeders en vaders gestegen dat voor de vraag komt te staan of zij een zwangerschap willen laten beëindigen omdat het kind een aandoening heeft. Het is duidelijk dat de beslissing om het leven van een gewenst kind al dan niet af te breken een complexe opgave is (zie ook G. Whitney, elders in dit tijdschrift). Onderzoek naar de ervaringen van de groep ouders die besluit de zwangerschap te beëindigen, ontbrak in Nederland. Korenromp, 40 jaar lang klinisch verloskundige in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en betrokken bij de patiëntenbegeleiding na zwangerschapsbeëindiging, heeft met haar promotieonderzoek naar zwangerschapsafbreking een belangrijke bijdrage geleverd aan de bitter noodzakelijke kennis op dit terrein. Haar recent verschenen dissertatie is niet altijd even toegankelijk, maar levert voor de doorzetter interessante en nieuwe informatie op. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website