Magazine Logo

Vadertje Staat huurt Big Brother in voor veilige jeugdzorg

Herman Baartman

Ouderschapskennis

Nigel Parton (2006). ‘Every Child Matters’: the shift to prevention whilst strengthening protec-tion in children’s services in England. Children and Youth Services, 28: 976-992. Nigel Parton — hoogleraar Child Care aan de University of Huddersfield — fungeert al sinds jaar en dag als luis in de pels van de Engelse jeugdzorg. In het hier gerecenseerde artikel analyseert hij een beleidsnota van de overheid en uit hij zijn verontrusting over een jeugdzorg die zich meer kenmerkt door zorg voor maatschappelijke orde dan door ondersteuning van ouders. Dé thema’s in de nota zijn: bescherming, controle en preventie. Deze krijgen onder meer gestalte in een elektronisch databestand over alle Engelse kinderen. Het wordt regiogewijs opgezet en is bedoeld voor efficiënte uitwisseling van gegevens tussen professionals en organisaties. Parton ziet verregaande consequenties in het verschiet voor de besrekking tussen kinderen, ouders, professionals en de staat, een inbreuk op vrijheden en rechten van de burger, en grotere macht van professionals op vele gebieden. Partons analyse van de premissen en consequenties van dit beleid is ook voor ons relevant. Al zijn onderwerpen staan ook hier in de belangstelling, en op 1 januari 2007 is ook hier al begonnen met het elektronische kinddossier. Maar eerst bespreek ik de nota die Parton aan het denken zette. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website