Magazine Logo

Verhalen uit de adoptiedriehoek — herkenbaar, te rozig en soms ronduit irritant

Hester Storsbergen, Will van Sebille en José de Mare

Ouderschapskennis

Family wanted; adoption stories. Sara Holloway (ed.) (2005). London: Granta Books. ISBN 1862077533 (256 pp.) £14.90. Nederlandse vertaling: Familie gezocht. Amsterdam: De Bezige Bij. ISBN 90 23418395, € 19,90. Deze bundel bevat ‘adoptieverhalen’ van bekende auteurs - deels autobiografisch en deels fictie. De redactie heeft drie vrouwelijke ervaringsdeskundigen uitgenodigd om hun mening te geven. Zij representeren elk één zijde van de adoptiedriehoek: respectievelijk het adoptiekind, de afstandsmoeder en de adoptiemoeder, en nemen elk een deel van de bundel voor hun rekening. I — Het belang van afstand houden — door Hester Storsbergen, geadopteerde Uit de verhalen van de geadopteerden komen vooral de negatieve kanten van het geadopteerd zijn naar voren — dingen die de geadopteerde kwetsbaar kunnen maken en verward. In het eerste verhaal reflecteert een zestigjarige over nature/nurture, en over de vraag of, en in hoeverre, zijn opvoeding heeft bepaald wie hij nu is, of zijn biologische afkomst. Hij schetst de gevolgen van het opgevoed worden in een religieus en gesloten gezin. Hij verwierp de religieuze opvoeding van zijn adoptieouders en besloot de naam van zijn biologische moeder aan te nemen. Een zin die me daarin raakt is dat je als geadopteerde mee doet aan de geheimen, behoeften en wensen van anderen, en dat roept natuurlijk de vraag op waar je in dat geheel zelf staat als persoon. Je plek bij je biologische moeder is ook na de ontmoeting niet vanzelfsprekend, al is de gelijkenis met haar nog zo duidelijk. Ook bij je biologische ouders ben je uiteindelijk een ‘outsider’. Je bent immers geen deelgenoot geweest van de geschiedenis. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website