Magazine Logo

Over nieuwsgierigheid: de vorming van intrapsychische en interpersoonlijke grenzen binnen het gezin

Edward R. Shapiro, MD

Ouderschapskennis

Oorspronkelijke titel: On Curiosity: Intrapsychic and Interpersonal Boudary Formation in Family Life. Het artikel verscheen eerder in International Journal of Family Psychiatry (1982) 3,1: 69-89. Dr. Shapiro was in 1982 als hoogleraar psychiatrie verbonden aan de Harvard Medical School, Boston, Massachusetts, en tevens directeur van het Adolescent and Family Treatment and Study Center, McLean Hospital, Belmont, Massachusetts. De auteur dankt dr. Michael Robbins, dr. Judith Freedman, dr. Jonathan Kolb, dr. Cynthia Kettyle, dr. David Berkowitz en dr. Leon Shapiro voor hun nuttige commentaar op een eerder concept van dit artikel. Een bewerking van dit artikel is in augustus 1980 gepresenteerd op het Zevende Internationale Congres voor Groepspsychotherapie in Kopenhagen. In mijn onderzoek en klinisch werk met gezinnen komt één eigenschap bij uitstek naar voren als kenmerk van een gezonde psyche. Het ontbreken daarvan in pathologische gezinnen heeft verstrekkende gevolgen; het cultiveren ervan als element van een behandeling is cruciaal, en de redenen waarom het zich ontwikkelt, of niet, zijn verbijsterend ingewikkeld. Dit kenmerk is interpersoonlijke nieuwsgierigheid. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website