Magazine Logo

Preventieve interventie voor kinderen van ouders met een depressie

William R. Beardslee en Harriet L. MacMillan

Ouderschapskennis

Een praktijkvoorbeeld Oorspronkelijke titel: Preventive Intervention with the Children of Depressed Parents. A case study (1993). Dit artikel verscheen eerder in Psychoanalytic Study of the Child 48: 249-276. (Copyright: Yale University Press.) William Beardslee is als psychiater verbonden aan het Judge Baker Children’s Center en ontving voor dit onderzoek een financiële bijdrage van de William T. Grant Foundation. Harriet MacMillan was tijdelijk als staflid verbonden aan de vakgroep Sociale Geneeskunde van de Faculteit Geneeskunde, Harvard, en werd bij het schrijven van dit artikel financieel gesteund door de Ontario Mental Health Foundation. De auteurs danken dr. A. Kris voor zijn hulp bij de totstandkoming van het artikel en dr. P Grace voor het taxeren van gezinnen. Kinderen van ouders met een depressieve stoornis lopen een aanzienlijk risico op emotionele schade. Toch is er weinig bekend over interventiestrategieën om het ontstaan daarvan bij kinderen te voorkomen. In dit artikel wordt een preventieve benadering besproken voor ouders om zelf hun kinderen te helpen omgaan met stemmingsstoornissen van de ouders. Een praktijkvoorbeeld laat zien dat deze gezinsinter-ventie verenigbaar is met een psychoanalytisch gerichte behandeling van de ouder. Belangrijke aspecten ervan zijn ook dat bij de kinderen het begrip van zichzelf en hun veerkracht worden versterkt. Depressieve stoornissen bij volwassenen komen veel voor en gaan samen met ernstige beperkingen. Het Amerikaanse Nationaal Instituut voor de Geestelijke Gezondheidszorg schat dat een kwart van alle Amerikanen op enig moment in hun leven depressief is (Lobel & Hirschfeld, 1984). Velen van hen zijn ouders. Weismann e.a. (1987) schatten dat 8 procent van alle moeders depressief is. Kinderen van ouders met een depressieve stoornis lopen een veel groter risico om in de puberteit emotionele en gedragsproblemen te krijgen dan leeftijdgenoten uit gezinnen zonder een depressieve ouder (Downey & Coyne, 1990; Beardslee & Wheelock, 1994). In dit artikel bespreken we een preventieve interventie bij een gezin waar de moeder aan een langdurige ernstige depressie leed. Met preventieve interventie wordt bedoeld dat het doel is het gezin te helpen om het ontstaan van emotionele en gedragsproblemen bij de kinderen te voorkomen en hun veerkracht te vergroten. Een psychoanalytische invalshoek was essentieel bij het ontwikkelen van de interventie en bij het behandelen van dit gezin. Het praktijkvoorbeeld laat zien dat de gezinsbenadering verenigbaar is met een psychoanalytisch gerichte behandeling. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website