Magazine Logo

Socialisatiedoelen en moeder-kindinteractie: strategieën voor gehoorzaamheid op lange en korte termijn

Leon Kuczynski

Ouderschapskennis

Oorspronkelijke titel: Socialization Goals and Mother-Child Interaction: Strategies for LongTerm and Short-Term Compliance. Dit artikel is eerder verschenen in Developmental Psychology 20, 6: 1061-1073. (Copyright 1984: American Psychological Association, APA). De APA is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertaling. Het origineel en de vertaling mogen niet worden vermenigvuldigd of verspreid zonder daarvoor vooraf schriftelijke toestemming te vragen aan de APA. Leon Kuczynski is verbonden aan het Laboratorium voor Ontwikkelingspsychologie, National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland. Het onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre ouders hun keuze voor bepaalde disciplinaire technieken laten bepalen door situatiegebonden socialisatiedoelen. De hypothese was dat ouders bij voorkeur met het kind praten wanneer ze gehoorzaamheid op lange termijn ten doel hebben en dat ze machtsmiddelen gebruiken bij doelen op korte termijn. Vierenzestig moeders en hun 4-jarige kinderen deden mee aan een experiment waarin de moeders hun kinderen een eentonige taak moesten laten uitvoeren. Het beeld dat de moeders hadden van hun doelen werd experimenteel gevarieerd en het effect van hun beeld op hun latere interactie werd gemeten. Moeders die een lange-termijndoel voor ogen hadden, gedroegen zich voorafgaand aan de taak méér zorgend en gebruikten méér uitleg en complimentjes dan moeders met korte termijndoelen. Machtsuitoefening werd vaker gebruikt bij jongens dan bij meisjes. Kinderen van wie de moeders een lange termijndoel nastreefden, waren gehoorzamer en minder negatief dan kinderen in de situatie van korte-termijndoelen. De onderzoeksresultaten worden besproken in termen van een cognitief model voor ouderlijk functioneren. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website