Magazine Logo

Onderzoek onder de loep

dr. Alice van der Pas MSW, PhD

Ouderschapskennis

‘Verspreiding in Nederland van een aantoonbaar effectief programma voor oudertraining’ luidt de ondertitel van het proefschrift ‘Treating young children’s disruptive behavior pro-blems’ van Mariëlle Abrahamse (2015 Universiteit Twente). Dit proefschrift gaat over Parent-Child Interaction Therapy. Ook in ons land staan namelijk speciale PCIT-therapeuten klaar om ouders te leren hoe hun probleemkind aan te pakken, maar of de methode ook bij Nederlandse ouders werkt moest nog worden aangetoond. De onderzoeksgroep was echter klein, en de vraag of een methode als PCIT effectief kan zijn met bepaalde soorten probleemkinderen, in welk land dan ook, werd niet gesteld. In dit artikel bespreek ik globaal hoe PCIT werkt, de opzet van het promotieonderzoek en dan de opmerkelijke resultaten. Ondanks een hoog uitvalpercentage was er tevredenheid bij zowel afhakers als doorzetters in de onderzoeksgroep. In de controlegroep met gezinstherapie deed zich het omgekeerde voor: hoofdzakelijk doorzetters maar statistisch-significant minder tevredenheid. In een poging om dit te verklaren neem ik het gebruikte meetinstrument onder de loep. Die roept namelijk vraagtekens op, en de vraag of het theoretisch uitgangspunt van PCIT - ‘social learning’ - wel opgaat bij kinderen met een ‘sociale handicap’. In een vervolgartikel (dat in het eerste nummer van 2017 in Ouderschapskennis verschijnt) ga ik vanuit het gezichtspunt van theorie van ouderschap1 (Van der Pas, 2003) in op dat theoretisch uitgangspunt en op de omgang met ouders in deze training. Want ook bij het uitgangspunt en bij de uitvoering van PCIT zijn er weer volop vraagtekens te zetten. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website