Magazine Logo

Had Hitler nu ook al asperger?

Gerrit Breeuwsma

WTA

Wat hebben Peter Sutcliffe, Eric Harris en Dylan Klebold en Adolf Hitler met elkaar gemeen? ze vermoordden allen in koelen bloede onschuldige mensen. ze worden alle vier ook genoemd in het boek Nul empathie. Een theorie over de menselijke wreedheid (2012) van de Britse hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie Simon Baron-cohen. Sutcliffe als the Yorkshire ripper, Harris en klebold als de moordenaars van de columbine High School en Hitler als de man die alleen al de dood van 6 miljoen Joden op zijn geweten heeft. ze belichamen voor de meeste mensen het ultieme kwaad, maar zo vraagt Baron-cohen zich af, wat hebben we aan zo'n kwalificatie? Verklaringen die een beroep doen op het kwaad lijken vooral bedoeld om lucht te geven aan onze morele verontwaardiging. Volgens Baron-cohen schieten we er echter niets mee op. In plaats van over het kwaad kunnen we beter over wreedheid spreken, waarbij wreedheid kan worden gedefinieerd in termen van de afwezigheid van empathie. Langs die weg wordt het mogelijk om een relatie te leggen tussen gebrekkige empathie en stoornissen zoals borderline persoonlijkheidsstoornissen, narcisme, psychopathie, maar ook autisme, en bovendien biedt empathie een aanknopingspunt voor een remedie. Baron-cohens boek snijdt een interessante kwestie aan en zijn poging om op een meer wetenschappelijke manier greep te krijgen op het kwaad valt te prijzen. In dit artikel wil ik me echter, via omwegen en zijpaden, afvragen of Baron-cohen zijn doel niet voorbij schiet, vooral waar hij zijn betoog verbindt aan de wreedheden die er in Hitler-Duitsland zijn begaan. En de associatie met autisme, is die wel zo gelukkig gekozen? Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website