Magazine Logo

Het effect van de ASSwijzer

Dr. Tineke van der Veer

WTA

De ASSwijzer richt zich op de ondersteuning van mensen met een autismespectrumstoornis. De methode stelt centraal dat een persoon met bedoelde problematiek zijn 'leven in chaos' zelf probeert te ordenen. Hulpverleners behoren kennis te nemen van deze zogenoemde eigen ordening voordat ze zelf inhoud kunnen geven aan de ordening (structuur) die zij gaan bieden. Met behulp van deze methode wordt de eigen ordening en die van de omgeving in kaart gebracht, geanalyseerd en gewaardeerd. Op basis van alle verzamelde, geanalyseerde en gewaardeerde data kan een advies gegeven worden over de ordening die geboden moet worden, zodat de betreffende persoon zich (verder) kan ontplooien en ontwikkelen. Doel van het onderzoek was om het effect van het gebruik van de methode te evalueren met als vraagstelling: Welk effect heeft gebruik van de ASSwijzer door de gedragsdeskundige op de persoon met ASS met een matig/ernstig verstandelijke beperking in termen van coping, herhaalgedrag en probleemgedrag, en welke effecten heeft het op de manier van ondersteunen?Zes hypothesen zijn getoetst. Het bleek dat gebruik van de ASSwijzer een statistisch significant effect heeft op de adviseringsstijl van de gedragsdeskundige ten aanzien van beeldvorming en ondersteuning. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website