Magazine Logo

Behandeling van ASS

Cisco Aerts & Gert Kroes

WTA

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) bepaalt in hoge mate het leven van de persoon zelf en van zijn/ haar omgeving. In gezinnen met een of meer gezinsleden met ASS zijn veel problemen. Het doel van een nieuw ontwikkelde competentiegerichte Psychiatrische Gezinsbehandeling bij Autisme (PGA) is om alle gezinsleden te betrekken bij het verbeteren van de gezinssituatie. In de onderhavige studie werd de effectiviteit van deze behandeling geëvalueerd in samenwerking met Praktikon, een onafhankelijk onderzoekscentrum. Door middel van gestandaardiseerde instrumenten werd het ouderlijk functioneren, het persoonlijk welbevinden van de ouders, de sterke en zwakke kanten van elk kind in het gezin en het competentiegevoel van elk kind uit het gezin bij start en einde van de PGA gemeten. De resultaten geven een verbetering te zien van het ouderlijk functioneren. Het persoonlijk welbevinden van de moeders als ook het gevoel van eigenwaarde van de kinderen met en zonder ASS tonen een positieve ontwikkeling. De resultaten onderstrepen dat PGA een veelbelovende interventie is welke een positieve bijdrage kan leveren aan het welzijn van niet alleen het kind met ASS maar aan alle gezinsleden. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website