Magazine Logo

Arbeidsintegratie van mensen met ASS: het Philips Werkgelegenheidsplan

Roy Peijen, Manon C.M. Bos

WTA

Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) ervaren vaak problemen bij het behouden van een baan, terwijl de wil om te werken er is, zo ook de capaciteiten en vaardigheden voor een goede uitvoering van het werk. Het langlopende Philips Werkgelegenheidsplan (WGP) probeert mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar regulier werk te begeleiden. Philips is zich in toenemende mate gaan toespitsen op mensen met ASS. Deelnemers aan het programma doen werkervaring op en tegelijkertijd wordt door het aanleren van sociale vaardigheden en scholing geïnvesteerd in het menselijk kapitaal. Door middel van verschil-in-verschilmetingen, gebaseerd op fixed-effects lineaire panelregressie, is onderzocht hoe deelnemers van het WGP tot vijf jaar na afronding van het programma presteren ten opzichte van een nauwkeurig gematchte controlegroep (middellangetermijneffect). De resultaten laten zien dat mensen met ASS die hebben deelgenomen aan het WGP vaker een baan hebben dan de controlegroep die niet heeft deelgenomen aan het programma. Ook verblijft men vaker in reguliere arbeid in plaats van in gesubsidieerde arbeid. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website