Magazine Logo

Complexe systemen rondom autisme

Marie K. Deserno, Denny Borsboom, Sander Begeer, Hilde M. Geurts

WTA

In dit artikel bespreken we de uitkomsten en conclusies van het promotieonderzoek van de projectgroep Levensloop binnen de Academische Werkplaats Autisme (AWA): REACH-AUT1. Samen met een kenniskring van ervaringsdeskundigen met autisme, professionals en clinici uit het autismeveld hebben we vier jaar lang onderzoek gedaan naar complexe systemen van risico- en succesfactoren rond de kwaliteit van leven van mensen met autisme. Waar de zoektocht naar zogeheten biomarkers voor autisme wijdverspreid is, zien we steeds meer publicaties waarin afgevraagd wordt of atypische ontwikkeling niet het product is van verschillen in input- en outputcombinaties, eigen aan het complexe systeem van de menselijke ontwikkeling. Dit promotieproject was dan ook gericht op het onderzoeken van de mogelijkheden en implicaties die een complexe netwerkbenadering van psychologische fenomenen voor het onderzoek naar autisme zou kunnen hebben. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website