Magazine Logo

Boekbespreking: Frits de Lange (200). Waardigheid – voor wie oud wil worden.

Cees Hertogh

Geron

Frits de Lange (2010). Waardigheid - voor wie oud wil worden. Amsterdam: SWP (Geronreeks, 224 pagina's, € 21,50, ISBN: 978 90 8850 109 8) De vraag hoe wij de opgaven die verbonden zijn met ouderdom en vergrijzing het hoofd bieden zal in de komende jaren steeds urgenter worden. Het gaat dan om de waardering van de hoge leeftijd, om zorg en zingeving in de laatste levensjaren en om de participatie van ouderen. En het gaat tevens om een draagkrachtig antwoord op de ontgroening, die andere kant van de medaille: hoe vinden we de menselijke en financiële 'resources' om het bouwwerk van de solidariteit en het huis van de zorg in stand te houden, gelet op de historisch unieke omkering van de verhouding tussen actieven en inactieven die onze huidige samenleving kenmerkt? Dit zijn opgaven met een sterke ethische dimensie en zij spelen niet alleen op het niveau van het zorgstelsel en het overheidsbeleid, maar dringen door in het persoonlijk leven van een ieder, ouderen en jongeren. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website