Magazine Logo

Boekbespreking: Gerben Westerhof & Ernst Bohlmeijer. Psychologie van de levenskunst

Alfons Marcoen

Geron

Gerben Westerhof & Ernst Bohlmeijer (2010). Psychologie van de levenskunst. Amsterdam: Boom (399 pagina's, € 34,95, ISBN: 978 946 105 082 3). Op een goed gedocumenteerde wijze brengen de auteurs bouwstenen aan voor een psychologie van de levenskunst. In drie delen van telkens drie hoofdstukken behandelen ze achtereenvolgens de thema's: Van geestelijke ziekte naar levenskunst, Levenskunst in de sociaal-culturele context en Geestelijke gezondheidszorg gericht op levenskunst. Ze vertrekken van een terugblik op de evolutie in de psychologische hulpverlening van de uitsluitende focus op geestelijke ziekte (medisch model) naar - mede onder invloed van de levens-looppsychologie en geïnspireerd door de zogenaamde positieve psychologie - het beklemtonen van de positieve aspecten van geestelijke gezondheid. Geluk, zelfrealisatie en maatschappelijke integratie worden beschreven als de drie kerncomponenten van geestelijke gezondheid die zich op ervaringsniveau manifesteren als emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden. Met betrekking tot elk van deze begrippen bespreken de auteurs aanverwante begrippen, de ontwikkeling van meetinstrumenten en resultaten van ondersteunend empirisch onderzoek. Tevens laten ze zien hoe deze componenten van geestelijke gezondheid samenhangen, hoe ze zich verhouden tot de aan- en afwezigheid van geestelijke ziekte, lichamelijke gezondheid, maatschappelijk functioneren en welvaart en welzijn in de samenleving. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website