Magazine Logo

De pensioenleeftijd moet ook gelden voor gekozen politici

Geron

OUDEREN OP VERKIESBARE PLAATSEN Het onderwerp ouderen wordt in de politiek matig behandeld, ouderen worden gezien als probleem en kostenpost. Waar politici uit zijn op makkelijke slogans en successen, mag het geen wonder heten dat de PVV de ouderen als doelgroep wel gevonden heeft, maar met hun AOW ideeën (niets veranderen) hebben zij zich buiten de politieke en maatschappelijke realiteit gesteld, zoals de vakbonden dat in continuïteit eveneens doen. Inmiddels is dat echter een gepasseerd station, de AOW leeftijd zal omhoog gaan en van de PVV horen we niets meer over ouderen. Wat telkens blijkt is, dat het voor een niet oudere helemaal niet zo makkelijk is om zich te verplaatsen in de denk en leefwereld van de ouderen. Daarom moeten ouderen zich laten vertegenwoordigen in de politiek door leeftijdgenoten. Echter niet door partijen voor ouderen op te richten, maar door er aan te werken dat ouderen in de verschillende partijen op verkiesbare plaatsen staan. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website