Magazine Logo

H B O bacheloropleiding Toegepaste Gerontologie

Jan Jukema & Lesley van Bruggen

Geron

Van ouderen, een grote en diverse groep burgers die te maken heeft met veranderende capaciteiten, wordt in toenemende mate self-management gevraagd op de terreinen van arbeid, wonen, welzijn en zorg. De maatschappelijke context verandert in hoog tempo. Dit vraagt om een effectieve en passende ondersteuning van een HBO opgeleide professional. De nieuwe 4-jarige HBO-opleiding Toegepaste Gerontologie leidt daartoe op. Hogeschool Windesheim te Zwolle en Fontys Hogescholen te Eindhoven bieden sinds 1 september 2010 deze opleiding aan. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website