Magazine Logo

Interview met Caroline van Dullemen

Christina Mercken & Henk Bakkerode

Geron

Sinds de oprichting van WorldGranny, de enige organisatie in Nederland die zich specifiek inzet voor ouderen wereldwijd, is het denken van Caroline van Dullemen langzaam veranderd. In eerste instantie richtte zij zich met WorldGranny vooral op de ondersteuning van concrete praktische projecten in ontwikkelingslanden. Gaandeweg is zij zich meer gaan richten op armoedepreventie in de vorm van pensioenvoorzieningen. Volgens haar de enige manier om structurele verandering te weeg te brengen voor alle generaties. Al blijven ook de lokale projecten in Afrika, Azië en Latijns Amerika belangrijk. Want door ouderen een steuntje in de rug te geven, help je niet alleen de kwaliteit van hun leven veranderen, maar ook die van hun familie. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website