Magazine Logo

Migratie en pensioenen

Robert Olieman

Geron

De afgelopen decennia was toenemende internationalisering van grote invloed op de AOW (de Algemene Ouderdomswet) die de verplichte, collectieve ouderdomspensioen regelt in Nederland. Doordat volledige AOW alleen wordt bereikt als iemand vijftig jaar in Nederland heeft gewoond, is er een sterke toename van het aantal AOW'ers met een onvolledig AOW-pen-sioen. Dit heeft ook gevolgen voor het aantal 65-plussers dat een beroep doet op aanvullende bijstand. De bedoeling is dat de aanvullende bijstand voortaan wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die ook de AOW uitvoert. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website