Magazine Logo

Stadsdorp Zuid. Burgerinitiatief in zorg en dienstverlening

Ger Tielen & Jacques Allegro

Geron

De Amsterdamse zorgcoöperatie Stadsdorp Zuid is in het najaar van 2010 definitief begonnen aan een proefperiode. Wijkbewoners nemen in dit initiatief samen verantwoordelijkheid voor veelzijdige vormen van zorg- en dienstverlening, onderlinge hulp en sociale contacten. Tijdens een goed bezochte bijeenkomst in september 2010 gaven ruim honderd wijkbewoners het startsein. Met de welwillende steun van enkele fondsen en sponsoren, maar vooral van een groeiend aantal vrijwilligers, wordt nu vorm gegeven aan de doelstelling: langer zelfstandig wonen op een originele manier en zelf gestuurd mogelijk maken. Deze keer niet als een nieuw aanbod van een zorginstelling, maar door als burgers de coöperatieve gedachte vorm te geven en ondernemingszin te koppelen aan samenwerking en betrokkenheid. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website