Magazine Logo

Veroudering op de internationale politieke agenda: V N Actieplan Madrid 2002

Ben Slijkhuis

Geron

Begin april 2002 vond in Madrid de Tweede Verenigde Naties Conferentie plaats. Die leverde het VN Actieplan Vergrijzing Madrid 2002 op, het zogenoemde Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA). Getekend door honderdzestig lidstaten, vormt het de grondslag voor nationaal en internationaal beleid over vergrijzing. Ook voor Nederland markeerde deze conferentie een uniek moment van herwonnen elan en samenwerking van een twintigtal landelijke organisaties in de ouderensector, met een belofte van vernieuwing. Die belofte is in Nederland niet helemaal nagekomen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website