Magazine Logo

Welbevinden in de vierde levensfase: nut en noodzaak van regievoering

Angele Jonker

Geron

Je kunt soms de indruk krijgen dat ieder mens streeft naar succesvol ouder worden: tot op hoge leeftijd in het maatschappelijk leven actief en van meerwaarde zijn. Maar oud worden gebeurt bij ieder mens op een andere wijze. Met het toenemen van de leeftijd neemt vaak ook de kwetsbaarheid toe. Op de vraag: wat zijn mogelijkheden om het welbevinden van kwetsbare mensen te verbeteren, was het verrassend resultaat dat niet de gezondheidsproblemen, maar het zelfvertrouwen, de competentieverwachting en eigen regie verantwoordelijk bleken voor het verband. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website