Magazine Logo

Werk en inkomen van de ouder wordende Nederlander

Arie Stolk

Geron

Ouder wordende werknemers zien hun arbeidsmarktkansen vanaf het 45e levensjaar afnemen. Leidinggevenden van organisaties vinden oudere werknemers te duur en inflexibel maar de overheid wil om budgettaire redenen dat ouderen langer doorwerken. Op 4 juni 2010 sloten sociale partners een AOW/Pensioenovereenkomst. Ze spraken af de arbeidsmarktpositie van ouderen in 2011 te verbeteren. De sociale partners onderkennen de noodzaak van een hogere arbeidsparticipatie van oudere werknemers, maar worstelen met de vraag hoe dat gerealiseerd moet worden. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website