Magazine Logo

Waarderend ontwikkelen van het lokale bestel zorg en welzijn

Eric van der Vet

Waardenwerk

Door de transformatie van de verzorgingsstaat ontstaan er 'lokale staten van zorg'. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor 'hun' bestel zorg en welzijn dat zij vorm moeten geven op grond van de decentralisatiewetten, in het bijzonder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). In dit artikel beargumenteer ik dat een op Appreciative Inquiry gebaseerde waarderende benadering een passend handelingskader biedt voor het inrichten van het bestel. Een waarderende benadering past bij de maatschappelijke beweging naar horizontaliteit. Door haar aard genereert zij betrokkenheid en gemeenschappelijkheid bij het ontwerpen van een toekomst vanuit idealen. Het artikel vindt mede haar grond in mijn promotieonderzoek naar de morele en praktische betekenis van vrijwilligerszorg in de gemeente Den Haag in de periode 2011-2014 (Van der Vet, 2015) en in een door de gemeente Den Haag georganiseerde conferentie met de vraag: 'Doen wij voldoende met de aanbevelingen van het onderzoek?'. Inleiding In dit artikel geef ik allereerst de kernpunten van de op Appreciative Inquiry gebaseerde waarderende benadering weer. Vervolgens schets ik de maatschappelijke en beleidsmatige context waarbinnen ik de waarderende benadering wil plaatsen. Ik benoem de morele doelen en de horizontale oriëntatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, die ik ook plaats in relatie tot de brede maatschappelijke beweging van horizontalisering. Daarna werk ik de waarderende benadering uit vanuit drie praktijk gerelateerde perspectieven. In de eerste plaats is dit de 'casus vrijwilligerszorg'. Op basis van mijn onderzoek licht ik de waarderende benadering toe bij het realiseren van gemeenschappelijke ontwikkelingsprocessen die gericht zijn op het positioneren van vrijwilligerszorg in het gemeentelijk bestel zorg en welzijn. In de tweede plaats is dit een karakterisering van het samen met-beleid van de gemeente Den Haag dat ik als potentieel waarderend wil aanmerken. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website