Magazine Logo

Herstel - Vanuit verschillende perspectieven samen verder

Mozhgan Moradi, Evelien Brouwers, Joop van den Bogaard, Chijs van Nieuwenhuizen

Participatie

In herinnering aan Joop van den Bogaard die op 6 mei jl. onverwachts is komen te overlijden. Dankzij de cliëntenbeweging is de belangstelling voor de herstelbenadering enorm gegroeid. Ondanks het feit dat het begrip 'herstel' inmiddels ook wordt omarmd door beleidsmakers, managers, hulpverleners en wetenschappers verschillen de opvattingen over herstel en herstelgerichte zorg. In dit artikel besteden we aan deze verschillende opvattingen aandacht en houden wij een pleidooi voor het elkaar wederzijds ruimte geven en respect te tonen voor de opdracht of taak van elk van de betrokkenen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website