Magazine Logo

Afwijzing en acceptatie in de woonomgeving - Onderzoek naar attitudes ten aanzien van wijkbewoners met psychische beperkingen

Wendy Heesbeen, Jaap van Weeghel en Hans Kroon

Participatie

Vermaatschappelijking van de ggz impliceert dat er in de samenleving draagvlak moet zijn voor het idee dat mensen met psychische beperkingen als volwaardige burgers aan het leven deelnemen. Een blik op de literatuur terzake stemt echter niet optimistisch over de houding van burgers jegens mensen met psychische beperkingen. Afwijzende reacties komen veelvuldig voor, zo leren bevolkingsstudies in diverse westerse landen. Vooral degenen die nauwelijks contact hebben met psychiatrische patiënten, zijn eerder geneigd hen af te wijzen (Angermeyer & Dietrich, 2006). Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website