Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Mijn werkzame leven: in dienst van de geestelijke begeleiding

Ton Jorna

Waardenwerk

Inleiding1 Mijn werkzame leven lang, 38 jaar, heeft in dienst van de geestelijke begeleiding gestaan, eerst aan het Humanistische Opleidings Instituut (HOI), van 1977 tot 1993 als directeur en docent, en vervolgens bij zijn opvolger, de Universiteit voor Humanistiek, als universitair hoofddocent Praktische Humanistiek, met als bijzonder aandachtsgebied Geestelijke of existentiële begeleiding, van 1989 tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd per 1 juli 2014. Al die jaren hebben voor mij in het teken gestaan van opbouw en ontwikkeling, eerst van de Hogere BeroepsOpleiding voor geestelijk werkende (van de cursus vanwege het Humanistisch Verbond tot een vierjarige hbo-opleiding), toen van de hogere beroepsopleiding naar de wetenschappelijke ambtsopleiding als projectleider van de UvH i.o. van 1986 tot de totstandkoming en de start ervan in 1989, en vervolgens als docent van de UvH met name voor de bijdragen aan het curriculum voor wat betreft geestelijke begeleiding en in publicaties aan de ontwikkeling van het vak. In deze bijdrage kijk ik terug op mijn directe inhoudelijke betrokkenheid bij het bijzondere vak van geestelijk begeleider en zet ik mijn visie uiteen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website